ㄤ牯ㄤ牯咕咕咕(大埔腔)
- 廣播電臺節目表 @ 國家通訊傳播委員會

節目名稱ㄤ牯ㄤ牯咕咕咕(大埔腔)的時間起是1715, 時間迄是1730, 節目起日是1080701, 節目迄日是1080706, 頻率/頻道是客家電視台, 節目類別是教育文化, 語言別是客語, 電視級別是普遍, 播放種類是重播, 兒少節目是1, 週日是0, 週一是0, 週二是0, 週三是1, 週四是0, 週五是0, 週六是0, 業者名稱是財團法人公共電視文化事業基金會.

業者代碼

2005

業者名稱

財團法人公共電視文化事業基金會

業者類別

無線電視業者

頻率/頻道

客家電視台

地區別

(空)

異動別

填報

節目起日

1080701

節目迄日

1080706

時間起

1715

時間迄

1730

序號

154

週日

0

週一

0

週二

0

週三

1

週四

0

週五

0

週六

0

節目名稱

ㄤ牯ㄤ牯咕咕咕(大埔腔)

節目類別

教育文化

語言別

客語

語言(其他)

(空)

製作方式

本國自製

聯播

0

播放種類

重播

電視級別

普遍

主播電台

0

來源國

(空)

主播電台名稱

(空)

參與聯播電台名稱

(空)

其他/異動說明

(空)

節目主持人

(空)

兒少節目

1

節目製作格式

標準格式

與ㄤ牯ㄤ牯咕咕咕(大埔腔)同分類的廣播電臺節目表

 1. 黃昏的約會

  時間起: 1600 | 時間迄: 1800 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 2. 新還珠格格

  時間起: 1800 | 時間迄: 1900 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 首播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 3. 樂活有方

  時間起: 1800 | 時間迄: 1900 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 4. 中視新聞全球報導

  時間起: 1900 | 時間迄: 2000 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 5. 飆股俱樂部

  時間起: 2000 | 時間迄: 2030 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 首播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 6. 飢餓遊戲

  時間起: 2000 | 時間迄: 2200 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 7. 樂活有方

  時間起: 2030 | 時間迄: 2100 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 8. 聰明BUY金女

  時間起: 2100 | 時間迄: 2200 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 9. 超級歌喉讚

  時間起: 2200 | 時間迄: 2400 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 10. 月亮上的幸福

  時間起: 0 | 時間迄: 200 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視菁采台CTV–BRAVO! | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 |