'ui! 輕鬆講199-201
- 廣播電臺節目表 @ 國家通訊傳播委員會

節目名稱'ui! 輕鬆講199-201的時間起是2000, 時間迄是2100, 節目起日是1080701, 節目迄日是1080706, 頻率/頻道是原住民族電視台, 節目類別是大眾娛樂, 語言別是國語, 電視級別是普遍, 播放種類是新播, 兒少節目是0, 週日是0, 週一是1, 週二是1, 週三是1, 週四是0, 週五是0, 週六是0, 業者名稱是財團法人公共電視文化事業基金會.

業者代碼2005
業者名稱財團法人公共電視文化事業基金會
業者類別無線電視業者
頻率/頻道原住民族電視台
地區別(空)
異動別填報
節目起日1080701
節目迄日1080706
時間起2000
時間迄2100
序號64
週日0
週一1
週二1
週三1
週四0
週五0
週六0
節目名稱'ui! 輕鬆講199-201
節目類別大眾娛樂
語言別國語
語言(其他)(空)
製作方式本國自製
聯播0
播放種類新播
電視級別普遍
主播電台0
來源國(空)
主播電台名稱(空)
參與聯播電台名稱(空)
其他/異動說明(空)
節目主持人(空)
兒少節目0
節目製作格式高畫質

業者代碼

2005

業者名稱

財團法人公共電視文化事業基金會

業者類別

無線電視業者

頻率/頻道

原住民族電視台

地區別

(空)

異動別

填報

節目起日

1080701

節目迄日

1080706

時間起

2000

時間迄

2100

序號

64

週日

0

週一

1

週二

1

週三

1

週四

0

週五

0

週六

0

節目名稱

'ui! 輕鬆講199-201

節目類別

大眾娛樂

語言別

國語

語言(其他)

(空)

製作方式

本國自製

聯播

0

播放種類

新播

電視級別

普遍

主播電台

0

來源國

(空)

主播電台名稱

(空)

參與聯播電台名稱

(空)

其他/異動說明

(空)

節目主持人

(空)

兒少節目

0

節目製作格式

高畫質

與'ui! 輕鬆講199-201同分類的廣播電臺節目表

雙城故事

時間起: 900 | 時間迄: 1030 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 保護 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

老師,您哪位?

時間起: 900 | 時間迄: 930 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 1 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

出發騎幻島

時間起: 930 | 時間迄: 957 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 1 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

PeoPo公民新聞報

時間起: 957 | 時間迄: 1000 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

矮靈傳說

時間起: 1000 | 時間迄: 1030 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 首播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

城市情歌

時間起: 1030 | 時間迄: 1045 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

藝窺究竟

時間起: 1030 | 時間迄: 1057 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

城市情歌

時間起: 1045 | 時間迄: 1054 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

公視越南語新聞

時間起: 1054 | 時間迄: 1100 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 其他語言 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 首播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

LIMA新聞世界286

時間起: 1500 | 時間迄: 1600 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 原住民族電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 1 | 週五: 0 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

雙城故事

時間起: 900 | 時間迄: 1030 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 保護 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

老師,您哪位?

時間起: 900 | 時間迄: 930 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 1 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

出發騎幻島

時間起: 930 | 時間迄: 957 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 1 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

PeoPo公民新聞報

時間起: 957 | 時間迄: 1000 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

矮靈傳說

時間起: 1000 | 時間迄: 1030 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 首播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

城市情歌

時間起: 1030 | 時間迄: 1045 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

藝窺究竟

時間起: 1030 | 時間迄: 1057 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

城市情歌

時間起: 1045 | 時間迄: 1054 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

公視越南語新聞

時間起: 1054 | 時間迄: 1100 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 公共電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 其他語言 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 首播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

LIMA新聞世界286

時間起: 1500 | 時間迄: 1600 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 原住民族電視台 | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 1 | 週五: 0 | 週六: 0 | 業者名稱: 財團法人公共電視文化事業基金會

 |