PeoPo公民新聞報
- 廣播電臺節目表 @ 國家通訊傳播委員會

節目名稱PeoPo公民新聞報的時間起是957, 時間迄是1000, 節目起日是1080701, 節目迄日是1080706, 頻率/頻道是公共電視台, 節目類別是新聞政令宣導, 語言別是國語, 電視級別是普遍, 播放種類是新播, 兒少節目是0, 週日是0, 週一是0, 週二是0, 週三是0, 週四是0, 週五是0, 週六是1, 業者名稱是財團法人公共電視文化事業基金會.

業者代碼

2005

業者名稱

財團法人公共電視文化事業基金會

業者類別

無線電視業者

頻率/頻道

公共電視台

地區別

(空)

異動別

填報

節目起日

1080701

節目迄日

1080706

時間起

957

時間迄

1000

序號

80

週日

0

週一

0

週二

0

週三

0

週四

0

週五

0

週六

1

節目名稱

PeoPo公民新聞報

節目類別

新聞政令宣導

語言別

國語

語言(其他)

(空)

製作方式

本國自製

聯播

0

播放種類

新播

電視級別

普遍

主播電台

0

來源國

(空)

主播電台名稱

(空)

參與聯播電台名稱

(空)

其他/異動說明

(空)

節目主持人

(空)

兒少節目

0

節目製作格式

高畫質

與PeoPo公民新聞報同分類的廣播電臺節目表

 1. 雪珂

  時間起: 1100 | 時間迄: 1200 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 2. 樂活有方

  時間起: 1200 | 時間迄: 1300 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 3. 60分鐘

  時間起: 1300 | 時間迄: 1400 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 4. 聰明BUY金女

  時間起: 1300 | 時間迄: 1400 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 首播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 5. 怪俠歐陽德

  時間起: 1400 | 時間迄: 1500 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 6. 大陸見聞錄

  時間起: 1400 | 時間迄: 1500 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 7. 樂活有方

  時間起: 1500 | 時間迄: 1600 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 1 | 週三: 0 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 8. 楊乃武與小白菜

  時間起: 1500 | 時間迄: 1700 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 大眾娛樂 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 9. MIT台灣誌

  時間起: 0 | 時間迄: 100 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 教育文化 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 重播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 0 | 週二: 1 | 週三: 1 | 週四: 1 | 週五: 1 | 週六: 1 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 10. 文茜的世界財經周報

  時間起: 0 | 時間迄: 100 | 節目起日: 1080701 | 節目迄日: 1080706 | 頻率/頻道: 中視經典台CTV–Classic | 節目主持人: | 節目類別: 新聞政令宣導 | 語言別: 國語 | 電視級別: 普遍 | 播放種類: 新播 | 兒少節目: 0 | 週日: 0 | 週一: 1 | 週二: 0 | 週三: 0 | 週四: 0 | 週五: 0 | 週六: 0 | 業者名稱: 中國電視事業股份有限公司

 |